Rekomendacijos

Dariaus Bulanavičiaus sukurtas Girulių herbas – labai įdomus. Heraldine prasme apgalvotas.. Nuoširdžiai džiaugiuosi.

Doc. dr. Audronė Bliujienė, KU, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas


Darius Bulanavičius – vienas iš pionierių net keliose grafinio dizaino ir taikomosios dailės srityse.

Prof. Rolandas Rimkūnas.VDA KDF


D. Bulanavičiaus istorinės tematikos kūryba savita su išskirtiniu dėmesiu ir atidumu istorinėms detalėms bei realijoms.

Menotyrininkė Ona Gaidamavičiūtė


Mums sukurtu herbu esame labai patenkinti. Buvo malonu su dizaineriu bendrauti, aptarti ir derinti visus su herbo sukūrimu susijusius klausimus. Darbas atliktas profesionaliai ir greitai.

Almyra Bartkeviciute-Weigel (Vokietija)


Labai džiaugiamės mūsų šeimos herbu. Autorius kūrybiškai ir profesionaliai išpildė mūsų lūkesčius.

Giedrė ir Rimas Mikaičiai (Kaunas)


Darius sugeba ne tik kurti heraldikos ir tapybos darbus , bet ir geba, neaukodamas funkcionalumo, išlaikyti meninį lygį komercinio dizaino darbuose.

Renatas Šapoka (Rinkodaros konsultantas Kaunas)