Kaip užsisakyti šeimos herbą?


Šeimos herbas – svarbus ir reikšmingas simbolis Jūsų, Jūsų šeimos bei giminės istorijoje.  Jo kūrimas –  įdomus ir prasmingas procesas, kuriame  susilieja šeimos /giminės istorija, vertybės, heraldinė simbolika bei meninė kalba.

Jei nusprendėte susikurti šeimos herbą, pradžioje Jums pateiksime klausimyną,  kuris suteiks pagrindinę informaciją, reikalingą herbo kūrimui. Tai susipažinimas su herbo savininku.  Jūsų pateikti atsakymai atspindės ne tik Jūsų kilmę, istorines šaknis, religines pažiūras, bet ir šeimos ar giminės vertybes bei išskirtinius akcentus.  Tai pirminė medžiaga herbo kūrėjui.  Gauta informacija aptariama, suderinamos bendradarbiavimo sąlygos  ir kuriami pirminiai idėjiniai variantai su aprašymais (ne mažiau 3 vnt.).  Tolesniame etape pasirinktas herbo variantas  tobulinamas,  vyksta bendradarbiavimas su herbo kūrėju bei jo savininku. Rezultate pateikiamas galutinis variantas pageidaujamu formatu, kuris atiduodamas su autoriaus parašu bei leidimu naudoti.

Galimos herbo sukūrimo pozicijos:

  • Grafinė herbo versija, kuri pateikiama skaitmeniniu formatu. Ją sudaro herbas, vėliava, anspaudas ir aprašymas (blazonas);
  • Grafinė herbo versija ir tapybos darbas. Pateikiama anksčiau minėta informacija bei tapomas paveikslas pasirinkta technika;

Galima papildoma paslauga – herbo registavimas GENEALOGIJOS, HERALDIKOS IR VEKSIKOLOGIJOS INSTITUTE WWW.GHVI.LT.


Apsisprendus susisiekti su autoriumi:

el. paštu: darius@seimosherbas.lt arba tel.: +370 687 49356, +370 612 32200